FINANSIELL RÅDGIVNING

Vi trer inn i enkeltstående oppgaver og større strategiske prosjekter

Ta kontakt

Vi tilbyr:

  • Restrukturering og støtte gjennom finansiering

  • Investeringsanalyser og verdsettelse

  • Fusjoner og fisjoner

  • Finansiell due diligence

  • Generasjonsskifte

  • Etablering av nye selskaper

  • Likviditetsstyring og prognoser

  • Styrearbeid og styredokumentasjon

  • Anbudsprosesser

  • Management for hire